Skuteczny Menedżer Sprzedaży i Obsługi Klienta - Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus
Skontaktuj się z nami: 504 100 182 660 463 736 biuro@szkolenia-torun.pl
Skuteczny Menedżer Sprzedaży i Obsługi Klienta 2023-01-26T00:35:35+01:00

Skuteczny Menedżer Sprzedaży i Obsługi Klienta – szkolenie w formule online

Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających placówkami bankowymi lub zespołami sprzedażowymi.

Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności:

 • Codziennej efektywnej pracy z podległym zespołem
 • Skutecznego nakładania, monitorowania realizacji i rozliczania planów sprzedażowych
 • Zarządzania aktywnościami pracowników
 • Motywowania i budowania zaangażowania pracowników
 • Prowadzenia rozmów coachingowych
 • Właściwej komunikacji z pracownikami
 • Udzielania informacji zwrotnej
 • Skutecznej rekrutacji pracowników

Ramowy program szkolenia:

1. Świadomość roli menedżera i jego odpowiedzialności w pracy z ludźmi:

 • dążenie do sukcesu ludzi a nie własnego
  • realizacja oczekiwanych celów (indywidualnych, zespołowych)
  • osiąganie takich wyników przez zespół i jego członków, które pozwolą na otrzymanie dodatkowych zachęt (np. pozytywnych ocen okresowych, rozwoju pionowego w postaci awansu lub poziomego w postaci coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, dodatkowych szkoleń, osiągnięcia premii lub nagród itp.)
 • ciągła praca z zespołem
  • działania rozwojowe zespołu i jego członków
  • codzienny kontakt
  • bieżące i okresowe nakładanie zadań
  • monitorowanie podjętych działań i aktywności
  • rozliczanie z efektów pracy i udzielanie informacji zwrotnej
  • stosowanie metod coachingowych pozwalających skutecznie wpływać na wyniki i postawy pracowników
  • motywowanie i budowanie zaangażowania

2. Właściwa postawa i autorytet szefa – jak go zbudować

3, Zachowania niedopuszczalne ze strony szefa oraz ich wpływ na:

 • wyniki
 • morale zespołu (zaangażowanie, postawę, współpracę)

4. Mój rynek i mój zespół. Obiektywna i rzetelna wiedza na temat aktualnej sytuacji oraz potencjału w zakresie:

 • pracowników
  • predyspozycji
  • osobowości
  • wiedza i umiejętności
  • postawy
  • współpracy w ramach zespołu i Banku
 • portfela Klientów
 • rynku, na którym działa

5. Kompetencje niezbędne do pracy z zespołem sprzedażowym:

 • właściwe wyznaczanie zadań i aktywności – zapewniających osiągnięcie oczekiwanych przez Bank celów
 • raportowanie i rozliczanie
 • regularne spotkania zespołowe i indywidualne

6. Rekrutacja

 • jak i gdzie szukać pracowników
 • jak prowadzić profesjonalny proces rekrutacyjny
 • na co zwracać uwagę podczas rekrutacji, aby zmniejszyć ryzyka błędów rekrutacyjnych

7. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

8. Motywowanie i budowanie zaangażowania ludzi

9. Właściwa komunikacja z pracownikami

 • rola skutecznej komunikacji z zespołem
 • najczęstsze błędy menedżerów oraz ich skutki
 • dobre praktyki komunikacyjne szefa

10. Udzielanie informacji zwrotnej i korygowanie zachowań niepożądanych

 • Modele udzielania informacji zwrotnej oraz ich właściwy dobór do celu i sytuacji
  • Kanapka
  • Komunikat Ja
  • FUKO
  • Start-Stop-Continue
  • Model Pendletona

11. Sztuka zadawania pytań

 • rola zadawania pytań w procesie pobudzania pracowników do refleksji i działań
 • rodzaje pytań i ich dobór do celu rozmowy

12. Wykorzystanie metod coachingowych w pracy z zespołem

 • wybrane narzędzia coachingowe (przeramowanie, metafora, matryca Eisenhowera, SWOT, Koło priorytetów i inne)
 • rozmowa coachingowa według modelu GROW

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie zdalnej i będzie obejmowało dwanaście spotkań po 4 godziny dydaktyczne każde.

Koszt uczestnictwa:

Cena 2 900 PLN netto.

W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i certyfikaty.

Czas trwania:

 • 6 sesji merytorycznych i 6 sesji warsztatowych po 4 godziny dydaktyczne każda.
 • Po spotkaniu merytorycznym, Uczestnicy otrzymują do przygotowania zadania, omawiane i konsultowane podczas spotkań warsztatowych.
 • Sesje merytoryczne są nagrywane i udostępniane Uczestnikom wraz z prezentacjami w formie elektronicznej. Sesje warsztatowe odbywają się wyłącznie na żywo.
 • Sesje prowadzone w godzinach 10.00-13.15.
 • Dodatkowo każdy z Uczestników ma do wykorzystania w dowolnym momencie trwania programu 2 godziny konsultacji indywidualnych.

Harmonogram spotkań edycji styczeń-czerwiec 2023:

 • 26.01  10.00 – 13.15 – 1 sesja merytoryczna
 • 08.02 10.00 – 13.15 – 1 sesja warsztatowa
 • 22.02 10.00 – 13.15 – 2 sesja merytoryczna
 • 07.03 10.00 – 13.15 – 2 sesja warsztatowa
 • 21.03  10.00 – 13.15 – 3 sesja merytoryczna
 • 05.04 10.00 – 13.15 – 3 sesja warsztatowa
 • 17.04  10.00 – 13.15 – 4 sesja merytoryczna
 • 05.05 10.00 – 13.15 – 4 sesja warsztatowa
 • 16.05  10.00 – 13.15 – 5 sesja merytoryczna
 • 29.05 10.00 – 13.15 – 5 sesja warsztatowa
 • 13.06  10.00 – 13.15 – 6 sesja merytoryczna
 • 28.06 10.00 – 13.15 – 6 sesja warsztatowa

Stosowane metody:

wykład, dyskusja, prezentacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, multimedia.

Referencje

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą poniższego formularza

504 100 182
660 463 736
biuro@szkolenia-torun.pl

Wszystkie szkolenia dla banków