Baby Boomers, milenialsi, pokolenie X, Y i Z - kim są i czego oczekują od pracy? - Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus

Baby Boomers, milenialsi, pokolenie X, Y i Z – kim są i czego oczekują od pracy?

Każdy człowiek jest inny – to, że różnimy się od siebie w kwestiach światopoglądu, filozofii życia, podejścia do codziennych spraw, jest oczywiste. Jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że kierunkują nas również uwarunkowania kulturowe, społeczne, czy historyczne. Na ich podstawie socjolodzy stworzyli terminy, które umożliwiają scharakteryzowanie różnych grup pokoleń. Informacje tego typu pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa określić pewne ogólne wzory zachowań i tendencji przedstawicieli poszczególnych generacji.

Baby Boomers, milenialsi, pokolenie X, Y i Z - kim są i czego oczekują od pracy?

 

Uwaga i zainteresowanie mediów od dłuższego czasu skupiały się na pokoleniu tak zwanych Millenialsów, bardzo często w dość niepochlebnych słowach wypowiadając się o ich oczekiwaniach i podejściu do pracy. Miewało to jednak swoje dobre strony; jedną z nich było sygnalizowanie problemów, które z milenialsami posiadali przedstawiciele innych pokoleń. Krótko mówiąc, media zaczęły uzmysławiać masowemu odbiorcy to, że konflikt generacji faktycznie istnieje.

 

Rozwiązanie go jest szczególnie ważne dla każdego, kto przewodzi wielopokoleniowym zespołem. By jednak móc zająć się problemem, trzeba najpierw poznać jego genezę. Właśnie z uwagi na to przedstawiamy Wam w niniejszym tekście charakterystykę grup pokoleniowych, które tworzą współczesny rynek pracy.

 

Baby boomers – pod tym określeniem kryją się przedstawiciele najstarszego pokolenia, które podejmuje się wykonywania pracy, najczęściej szykując się przy tym do nadchodzącej mniejszymi lub większymi krokami emerytury. To pokolenie powojenne, którego najstarsi przedstawiciele liczą sobie ponad 70, a najmłodsi – około 50 lat. Swoją pozycję na rynku pracy budowali najczęściej ciężką pracą, co wpływa na fakt, że tym bardziej doceniają jej wartość i znaczenie. Właśnie przez to charakteryzują się bodaj największym przywiązaniem do zajmowanego stanowiska spośród wszystkich przedstawicieli omawianych generacji. Baby boomers niechętnie zmieniają miejsce pracy, ale kiedy już to robią – przynoszą do nowej firmy bezsprzeczne doświadczenie i wiedzę, które mieli okazję doskonalić przez długie lata swojej praktyki zawodowej. Dzięki temu bardzo często uznaje się ich za autorytet w ich dziedzinach. Ludzi pokolenia BB cechuje zaangażowanie, lojalność i chęć do pracy.

 

Pokolenie X to w Polsce te osoby, których młodość przypadła na czasy PRL-u. Lepiej zapoznani z zaletami technologii nie stronią od niej, jednak nadal charakteryzują się pewną nieufnością względem kontaktu ściśle wirtualnego – częściej wybierają kontakt twarzą w twarz w realiach biznesowych, uznając go za bardziej profesjonalny. To pokolenie mogące pochwalić się doskonałą edukacją; jego przedstawiciele często znają więcej niż jeden język, charakteryzując się wykształceniem wyższym. Pokolenie X częściowo ukształtowało wolny rynek i odpowiada za jego rozkwit w latach ‘90, dlatego część z nich posiada lub kiedyś posiadało własne firmy. Wyraźnie przekłada się to na ich umiejętności zarządzania. W odróżnieniu od baby boomers nie są już w tak dużym stopniu przywiązani do jednego miejsca pracy czy znaczenia powolnego, miarowego rozwoju, opartego o etos pracy, a nie indywidualne zdolności. Stawiają na szybsze nabywanie nowych doświadczeń oraz dopasowaną do ich umiejętności gratyfikację finansową.

 

W pewnej opozycji do wartości, którym hołd oddaje pokolenie X, stoją wspomnieni wcześniej Milenialsi, czyli pokolenie Y. Należą do niego ludzie doskonale obeznani z wirtualną rzeczywistością, która otacza ich prawie od samego momentu narodzin – których data przypada na lata ’90. Wyróżnia ich ambicja, która łączy się bezpośrednio z bardzo dużą samoświadomością, szczególnie w kontekście ich miejsca na rynku pracy. To właśnie ten atrybut przesądził o nadaniu przedstawicielom pokolenia Y miana roszczeniowych, mimo tego, że jest to bardzo krzywdzące dla nich stwierdzenie. Są nastawieni na cel, wiedzą czego chcą, cenią sobie nie tylko pieniądze, ale także warunki pracy; dlatego nie jest dla nich ważne stałe zatrudnienie w jednym miejscu. Stawiają na komfort, do poszukiwania którego zachęca ich bez wątpienia fakt, że wychowywali się w okresie potężnego rozwoju globalizacji i wolnego rynku. Nie boją się kontaktów wirtualnych, eksperymentów z warunkami zatrudnienia, często otwierają swoje własne firmy. Wyróżnia ich niechęć do autorytetów, szczególnie tych powszechnie uznawanych.

 

Najtrudniejszym do spójnego scharakteryzowania jest bez wątpienia pokolenie Z, które po części dopiero wkracza na rynek pracy. Nazywane czasem post-milenialsami, lepiej niż poprzednicy odnajduje się w realiach otaczającego ich świata. Właśnie dlatego to pierwsza generacja, którą w całości określić można jako cyfrowych nomadów, tj. osoby dostosowane do cyfrowej wspólnoty, globalizacji oraz powszechnej komunikacji internetowej. Z byciem nomadą powiązana jest również kwestia ogromnej mobilności – pokolenie Z nie boi się zmieniać tak miejsca pracy, jak i zamieszkania, nawet jeśli oznacza to opuszczenie rodzinnego kraju. Dzięki powszechnemu dostępowi do coraz bardziej unowocześnionej edukacji często cechują się dobrą organizacją czasu. Nawet jeśli ich kompetencje zawodowe nie są powiązane bezpośrednio z technologią, ich tryb życia jest gwarantem lepszego jej zrozumienia.

Powyższe cechy ogólne charakteryzujące przedstawicieli czterech pokoleń obecnych na rynku pracy, mogą stać się dobrym wstępem do zgłębienia tematu różnic, które dzielą przedstawicieli różnych generacji. Pamiętajcie, że więcej informacji na ten temat uzyskacie, korzystając z naszego szkolenia w tym zakresie. W sposób szczegółowy omawiamy na nim sytuację Baby Boomers oraz pokolenia X, Y i Z na rynku pracy, także w kontekście budowania wielopokoleniowego zespołu.

2019-05-28T15:56:16+00:00

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących osób zgłaszających uczestników na szkolenia oraz osób zapisujących się i/lub korzystających ze szkoleń jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych usług. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.


Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Franciszkańska 20/4A, 87-100 Toruń, NIP 956-230-54-36

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy. Zainteresowanie może być wyrażone poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub po przez kontakt mailowy lub telefoniczny. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się na szkolenie
 • zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionej usługi szkoleniowej

* Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania ci informacji handlowych o aktualnych szkoleniach i nowościach.

Rodzaj danych

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zamówienia usługi szkoleniowej:
  1. dane uczestnika szkolenia
   • imię i nazwisko
   • stanowisko
   • adres e-mail
   • telefon
  2. dane osoby zgłaszającej
   • imię i nazwisko
   • stanowisko
   • adres e-mail
   • telefon
  3. dane do faktury
   • nazwę firmy, NIP, adres firmy, (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
   • PESEL lub NIP, adres zamieszkania (w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej)

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania, formularza, po kontakcie telefonicznym z zapytaniem o ofertę szkoleniową i/lub poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego przez stronę www. szkolenia-torun.pl. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe, wysyłając maila na adres biuro@szkolenia-torun.pl.
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie chęci usunięcia Twoich danych. Usunięcie zgody może nastąpi na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. Jeśli zapisałeś się na newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@szkolenia-torun.pl
 2. Telefonicznie: 504 100 182
 3. Listownie na adres: Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Franciszkańska 20/4A, 87-100 Toruń

Powierzenie przetwarzania danych

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Instytutem Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi szkoleniowej, to jest przekazania trenerowi w celu przygotowania szkolenia  i realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu przygotowania listy obecności, certyfikatów lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Instytutu Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).


Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.


Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych szkoleniach (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@szkolenia-torun.pl

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.


Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/


Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.


Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.


Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl